Chenopodium vulvaria L,. . , 30 , , . . . Chenop. ambrosioides L., .